ศูนย์บริการ ZULEX แจ้งปิดทำการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 13-17 เมษายนและจะเปิดทำการตามปกติอีกครั้งในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561