คุณเอกชัย จันทร์วิภาสวงศ์ (general manager)
“โลจิสติกส์คือหัวใจหลักของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน
ทาง Distar จึงได้นำเสนอระบบ tracking system ที่สามารถให้ผู้ประกอบการตรวจสอบพาหนะส่งของในแบบ real time เพื่อปรับปรุงบริการตามความต้องการของลูกค้าได้ทันที”
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://webapp.reedtradex.co.th/enews/lgx18edaily3/index.html?_ga=2.214084821.358931708.1535767347-1933707837.1502855608