Distar จัดสัมมา ในหัวข้อ ประโยชน์และการใช้งาน tracking ระบบใหม่ เนื่องด้วยในปัจจุบันระบบลอจิสติคมีบทบาท และความสำคัญในการค้ามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการขนส่งที่มีหลากหลายรูปแบบกว่าในอดีต หรือการขนส่งเพื่อตอบสนอง e-Commerce ที่มีการก้าวกระโดด และมีการแข่งขันสูง Distar ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาโซลูชั่นเพื่อตอนสนองกลุ่มธุรกิจต่างๆ จึงได้เปิดใช้งานระบบ และแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุด DiStar TG (Total Generation) Solution เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และติดตามยานพาหนะให้สูงยิ่งขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพการให้บริการของทางลูกค้า