เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 นำโดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี คุณนวลจันทร์ แย้มศรี และผู้บริหารบริษัท ซูเล็ค(ประเทศไทย)จำกัด คุณลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์ พร้อมชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี เดินทางเข้าพบเพื่อมอบเงินปรับปรุงพัฒนาอาคารโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าโดยบริษัทซูเล็คได้ร่วมบริจาค 30,000 บาท และเงินบริจาคทั้งสิ้นจากคณะรวมเป็นเงินจำนวน ๑๑๑,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ในโอกาสนี้  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปสมทบตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคต่อไป