วันที่ 21 ม.ค. 2562 อธิบดีกรมการท่องเที่ยว นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์
เป็นประธานพิธี ในงานเปิดตัว Smart City Sightseeing bus รอบเกาะรัตนโกสินทร
โดยมี ผู้บริหารบริษัท ซูเล็ค(ประเทศไทย)จำกัด (Distar)คุณลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์และ
คุณเอกชัย จันทร์วิภาสวงศ์ เดินทางเข้าร่วมงานเปิดตัว “Siam hop” เพื่อแสดงความยินดี
กับประธานบริษัทโทเทล บิซ คอนเนค ผู้ให้บริการ Smart City Sightseeing Bus “Siam Hop” 
นายจิระเดช ห้วยหงส์ทองในนามผู้ให้บริการระบบบนรถ Siam Hop แบบครบวงจรภายใต้
แบรนด์ Distar (Sightseeing Bus  Solution) และนายจิระเดช ห้วยหงส์ทอง ได้เปิดเผยใน
งานเปิดตัว “Siam hop”  ว่าเพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีรูปแบบการ
เดินทางที่เปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์รวมทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการขนส่ง
เพื่อการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย ใน
ตลาดหลัก ได้แก่ จีน ยุโรป และเอเชีย ด้วยการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์เป็นหลัก รวมไปจนถึง
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การให้ส่วนลดและบริการพิเศษจาก network partner อาทิ 
ห้างมาบุญครอง , คิงส์ พาวเวอร์,เซ็นทรัล, มิวเซียม สยาม, อาคารมหานคร เป็นต้น
รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวผ่านระบบแบบแยกที่นั่งอิสระสามารถเลือก
ฟังภาษาของนักท่องเที่ยวผ่านช่องเสียบหูฟังด้านหน้าที่นั่งได้ส่งถึง8ภาษา ตามเส้นทางได้แก่ 
English อินโดนีเซีย จีน รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน ไทย ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง อัพเดททันสมัย
อยู่ตลอดเวลา”
ทั้งนี้ บนรถยังมีบริการ Free Wi-Fi และมีระบบชาร์จไฟ สำหรับมือถือหรือแทปแล็ตผ่าน
 USB  Ports Charger ด้วย