ระบบบริหารจัดการ และติดตามแท็กซี่

City Bus Solution

ระบบบริหารรถโดยสารอัจฉริยะภายใต้แบรนด์ DiStar ระบบบริหารจัดการที่ผ่านการพัฒนาจากทีมงานที่มากประสบการณ์
ที่เข้าใจถึงลักษณะธุรกิจของการบริหารรถโดยสารอย่างแท้จริง ระบบ Dispatch Management จึงสามารถตอบโจทย์ทาง
ธุรกิจการเดินรถได้มากกว่าระบบ Fleet Management ทั่วๆ ไป ที่เน้นด้านการติดตามเพียงอย่างเดียว ซี่งทั้งด้านฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ของ DiStar Dispatch Management ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันมีการใช้งานมากกว่า 300 โปรเจ็ค 
200 กว่าเมืองทั่วโลก และระบบบริหารการจัดการนี้ได้รับการติดตั้งและเราเป็นผู้ให้บริการเจ้าแรกให้กับ องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพฯ (BMTA) หลายพันคัน

1.DiStar OBS (On Bus Server)
เซิร์ฟเวอร์อัจฉริยะที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการทำงานของระบบบนรถโดยสาร L12 ไม่ว่าจะเป็น 3G, GPS, ระบบหน้าจอ
สำหรับ ผู้ขับขี่ กล้องวงจรปิด IP Camera ระบบกล้องนับผู้โดยสาร หน้าจอสำหรับผู้โดยสาร เครื่องอ่านบัตรใบขับขี่ ระบบ
ประกาศสถานีป้ายรถโดยสารอัตโนมัติ ศูนย์เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลส่วนกลาง
2.DiStar M7D
ระบบหน้าจอสำหรับผู้ขับขี่ขนาด 7” สำหรับเป็นผู้ช่วยที่ดีสำหรับพนักงานขับรถ สามารถแสดงภาพกล้อง แสดงรายละเอียด
การเดินทาง สายรถ ป้ายต้นทาง-ปลายทาง ป้ายก่อนหน้า-ถัดไป การรับคำสั่งจากส่วนกลางทั้งระบบข้อความหรือ เสียง รวมถึง
ระบบสื่อสารส่วนกลางผ่าน Walkie Talkie (Option) หน้าจอยังสามารถอ่านบัตรพนักงาน RF Contactless เพื่อระบุตัวตนของ
พนักงานที่ทำงานอยู่บนรถได้
3. DiStar IPC Camera
กล้อง IP Camera ที่จะให้ความคมชัดสูงสามารถทำงานได้อัตโนมัติทั้งกลางวัน และกลางคืน ติดตั้งได้ทั้งแบบภายใน และ
ภายนอกตัวกล้องมีให้เลือกทั้งรุ่นความละเอียด 1.3 ล้านพิกเซล และ 2 ล้านพิกเซล (FULL HD) (Option)
4. DiStar Passenger Counter Camera
ระบบกล้องนับผู้โดยสารผ่านกล้องอัจฉริยะ DiStar-PCC สามารถนับผู้โดยสารขึ้น และลง สามารถแสดงผู้โดยสาร
คงเหลือบนรถโดยสาร ส่งข้อมูลกลับไปยัง DiStar OBS เพื่อส่งข้อมูลกลับไปยังศูนย์กลาง เพื่อช่วยประมวลผลด้านระยะเวลา
ความถี่ ในการปล่อยรถโดยสารที่ท่ารถได้
5. DiStar Passenger Monitor
ระบบหน้าจอสำหรับผู้โดยสารอัจฉริยะ สามารถแสดงชื่อผู้ขับขี่ พนักงานเก็บเงิน/ผู้ช่วยให้บริการ พร้อมแสดงข้อมูล
ประชาสัมพันธ์จากส่วนกลาง สื่อโฆษณา และระบบประกาศอัตโนมัติ
6. DiStar Magnetic Card Reader
DiStar OBS ได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางบก โดยรองรับเครื่องรูดบัตรแถบแม่เหล็ก สำหรับรูดใบขับขี่เพื่อ
ส่งข้อมูลกลับไปยังศูนย์เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลส่วนกลาง เพื่อส่งกลับไปยังกรมขนส่งทางบก ตามมาตรฐานประกาศกรม
7. DiStar iBus solution
ระบบ DiStar Dispatch Management ยังรองรับระบบป้ายรถอัจฉริยะ สามารถแสดงข้อมูลรถโดยสารขั้นต่ำ 5 สายรถ
โดยสารที่กำลังจะมาถึง พร้อมเวลาโดยเฉลี่ย สามารถแสดงข้อมูลประชาสัมพันธ์จากส่วนกลาง สื่อโฆษณา แสดงพื้นที่สำคัญๆ 
ที่ใกล้เคียงได้