เพาเวอร์แอมป์ 24 โวลต์ (เครื่องเสียงรถบัส)DBA

เพาเวอร์แอมป์ 24 โวลต์ (เครื่องเสียงรถบัส) DBA