เพาเวอร์แอมป์ 24 โวลต์ (เครื่องเสียงรถบัส)คลาส AB
เพาเวอร์แอมป์ 24 โวลต์ (เครื่องเสียงรถบัส)คลาส AB